Polski English Croatia Germany Czech Republic Slovakia Russia Lithuania Latvia Estonia Bulgaria Denmark Hungary Romania Saudi-Arabia
Installation of Euro-Technics add-on balconies

Assembly instruction and guide

Independent terrace balconies – the method of masking the foundations
instrukcja montażu balkonów maskowania fundamentów

Wierzchnia część fundamentu powinna być posadowiona nieco ponad poziome gruntu. Zalecamy, by na etapie wykonywania wykopu fundamentowego odłożyć darń na bok, tak by mogła być wykorzystana ponownie po wykonaniu ław fundamentowych. Odzyskaną darń bezpośrednio po wykonaniu otworów na fundamenty układamy wokół wykonanego fundamentu.