Polski English Croatia Germany Czech Republic Slovakia Russia Lithuania Latvia Estonia Bulgaria Denmark Hungary Romania Saudi-Arabia
Pomoc techniczna dla naszych klientów
PORADNIK I INSTRUKCJA MONTAŻU BALKONÓW DOSTAWNYCH
Balkony gotowe do montażu
instrukcja montażu balkonów gotowe do montażu

Za pomocą kotew wklejanych do elewacji budynku mocuje się rygle. Należy pamiętać, by kotwy trafiały zawsze w nadproże i osadzone były w litym betonie. Do ilości kondygnacji oraz wymiarów balkonów, a także obciążenia wiatrem i śniegiem indywidulanie należy dopasować długość kotew, ich średnicę oraz rodzaj kleju.