Polski English Croatia Germany Czech Republic Slovakia Russia Lithuania Latvia Estonia Bulgaria Denmark Hungary Romania Saudi-Arabia
Pomoc techniczna dla naszych klientów
PORADNIK I INSTRUKCJA MONTAŻU BALKONÓW DOSTAWNYCH
Balkony, tarasy niezależne – metoda maskowania fundamentów
instrukcja montażu balkonów maskowania fundamentów

Wierzchnia część fundamentu powinna być posadowiona nieco ponad poziome gruntu. Zalecamy, by na etapie wykonywania wykopu fundamentowego odłożyć darń na bok, tak by mogła być wykorzystana ponownie po wykonaniu ław fundamentowych. Odzyskaną darń bezpośrednio po wykonaniu otworów na fundamenty układamy wokół wykonanego fundamentu.