Polski English Croatia Germany Czech Republic Slovakia Russia Lithuania Latvia Estonia Bulgaria Denmark Hungary Romania Saudi-Arabia
Pomoc techniczna dla naszych klientów
PORADNIK I INSTRUKCJA MONTAŻU BALKONÓW DOSTAWNYCH
Budowa balkonu, montaż balkonu, balkony niezależne – fundamenty
instrukcja montażu balkonów fundamenty

Jeżeli mamy do czynienia z istniejącymi już budynkami, następny krok to wykonanie ław fundamentowych pod balkony lub tarasy dostawne. Po dokładnych pomiarach za pomocą koparki wykonujemy wykop. Za pomocą stopy wibracyjnej grunt pod ławami zostanie zagęszczony. . Fundament pod aluminiowe balkony dostawne zostanie odlany z betonu bezpośrednio na placu budowy lub dostarczony w formie prefabrykowanej. Stosowanie prefabrykowanych fundamentów w niektórych sytuacjach przyspiesza proces montażu. Co więcej, pojazd dostarczający prefabrykaty może w drodze powrotnej zabrać nadmiar ziemi z wykopu. Gdy ławy fundamentowe zostaną osadzone, grunt wokół nich zostaje niezwłocznie zagęszczany. Wykonanie całego procesu zazwyczaj nie trwa dłużej niż kilka godzin, co w większości przypadków pozwala na uratowanie zieleni znajdującej się w rejonie wykopów.

Jeśli zaś mamy do czynienia z nowo powstającym obiektem, stopy fundamentowe pod balkony modułowe wykonuje się już na etapie wykonywania fundamentów budynku. Wszelkie prace związane z przygotowaniem fundamentu pod balkon trwają bardzo krótko.